Processing Processing...

Giới thiệu

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ

 

I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ.

CHUYÊN NGÀNH

CHỈ TIÊU

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

GHI CHÚ

Thạc Sỹ Xây dựng

30

 

- Tất cả sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học

-  Sinh viên tốt nghiệp trái ngành đào tạo thì học chuyển đổi 6 môn học.

Thời gian khóa học là 18 tháng , học vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

Thạc Sỹ Kiến trúc

30

Thạc Sỹ Quản lý kinh tế

30

Thạc Sỹ Quản lý đất đai

30

Thạc Sỹ Tài chính ngân hàng

30

Thạc Sỹ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG

 

     

II. THỜI GIAN BÁN VÀ NHẬN HỒ SƠ: Từ ngày thông báo đến ngày 15/09/2017

III. THỜI GIAN DỰ KIẾN ÔN VÀ THI : dự kiến ôn vào ngày 20/09/2017 , dự kiến thi vào ngày 15/12/2017

LƯU Ý: Vì chỉ tiêu có hạn nên nhà trường nhận đủ chỉ tiêu là dừng.

 

 

 

 

 

Đào tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học

 

Trường Đại học Lương Thế Vinh

thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học năm 2017

    I.      Chỉ tiêu: 300

    II.      Ngành học, thời gian đào tạo, môn thi tuyển

 

 
 IV.      Đối tượng và điều kiện tuyển sinh:

1.     Những người đã tốt nghiệp Cao đẳng Trung cấp chuyên nghiệp chính quy, tại chức, vừa làm vừa học, Cao đẳng nghề

2.      Hồ sơ ĐKDT gồm: Đơn đăng ký thi tuyển, bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm THCN, Giấy khai sinh, và một số giấy tờ có trong hồ sơ.

 

     V.      Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức ôn tập, thi tuyển đầu vào:

1.     Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 10/10/2017

2.      Thời gian thi:
đầu tháng 12/2017

 
  VI.      LIÊN HỆ

Điện thoại: 08.22121554 – 0912.07.48.14

 

LƯU Ý: NHÀ TRƯỜNG SẼ TRÍCH TIỀN HỌC PHÍ 3.000.000Đ/1SV CHO SINH VIÊN GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO HỌC.
 

                                                                                   

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

TUYỂN SINH THẠC SỸ

Tin tức