Processing Processing...

Giới thiệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH
Trong số 157 đơn vị, doanh nghiệp có Trường Đại học Lương Thế Vinh. Trường Đại học Lương Thế Vinh là một trong 4 trường của ngành Giáo dục cả nước được bình chọn kỳ này.

Đứng trên góc độ tổng thể của một trường Đại học mới được 5 năm học - kể từ ngày thành lập đã có tốc độ phát triển nhanh về ngành học, về quy mô. Đến nay, nhà trường đã có trên 1 vạn sinh viên, kể cả chính quy tập trung và chính quy liên thông ở các ngành học. Xây dựng được một đội ngũ cán bộ giảng dạy, đặc biệt là hợp đồng dài hạn với đội ngũ có trình độ học vấn cao và chuyên môn sâu. Hiệu quả sau 1 khóa đào tạo, bước đầu đáp ứng được nhu cầu xã hội. Nhà trường phát triển không phải từ cái nền đã có sẵn, bắt đầu từ 2 bàn tay trắng đi lên

Tin tức